Aktuality

_______________________________

Cvičné střelby OMS Praha 2

Vážené kolegyně, kolegové myslivci a sportovní střelci.
V sobotu 12.10.2019, jako každý rok na podzim, se uskutečnily cvičné střelby OMS Praha 2. Letos je to 21 roků co jezdíme na střelnici do Byšic a každý z nás se snaží o co nejlepší umístění. Již v osm třicet se začala plnit klubovna mladšími i staršími střelci, kteří se zapisovali na startovní listinu a předkládali zbrojní průkazy. Po půl desáté všichni střelci nastoupili
do prostoru před klubovnu, trubačka Alexandra troubila myslivecké melodie a po krátkém přivítání a poučení o bezpečnosti při střelbě na asfaltové terče, předseda JUDr. Valenta závod zahájil. Soutěžilo i sedm dětí různého věku ve střelbě ze vzduchovky, nebo z malorážky. Dětem se věnoval Ing. Hanikýř. Podzimních střeleb se účastnili i zástupci firmy Domanský, pan Bartek a pan Knap, kteří zaparkovali předváděcí vozy přímo proti vjezdu na střelnici, aby je nikdo nepřehlédl.
Střílelo se dvakrát dvacet terčů za krásného slunečného počasí. V jednu chvíli byl závod přerušen, na kontrolu přihopsal malý zajíček, ze kterého měly největší radost děti. U výsledkové tabule se střídali kamarádi a kolegové. Jídlo a pití po celý den zajišťovala tři děvčata, která též doplňovala terče a radila jak zacházet s vypouštěcím zařízením.
Po dostřílení všech položek Ing. Marvan spočítal a vyhodnotil jednotlivé střelce. První v mužích se umístil Jiří Plaček, druhé místo se ztrátou jednoho bodu, vybojoval svým pokřikem Lubomír Štícha. Třetí místo zase o jeden terč si vystřílel zarostlý Milan Drška. V ženách zvítězila naše jednatelka Lenka Staníčková, druhá byla naše trubačka Alexandra Vančurová a krásné třetí místo si vystřílela naše bývalá jednatelka Andrea Valentová.
Ve střelbě ze vzduchovky a malorážky se snažili o co nejlepší umístění Štěpán, Adam, Matyáš, Karolínka, Adélka, Nikolas a Honzík.
V odpoledních hodinách došlo na vyhlášení výsledků, předání pohárů, medailí a drobných cen. Po krátkém zhodnocení a s provoláním myslivosti a sportovní střelbě zdar Ing. Sedláček a JUDr. Valenta podzimní střelby ukončili.

Byšice 12. října
2019 Mirek

_______________________________
 
Nové číslo zpravodaje ČMMJ !!

https://cmmj.ecomailapp.cz/public/show/50024/5/33226b14cc43d035a17999750ba51875?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=2019_06_19_newsletter_03_[06/19]&utm_medium=email&utm_term=50024&ecmid=11880

_______________________________

Platby příspěvků a pojištění

OMS Praha 2 nabízí svým členům možnost platby členských příspěvků a pojištění i bankovním převodem na číslo účtu  0003867339/0800

Pro identifikaci, prosíme, do specifického symbolu uveďte Vaše rodné číslo. Do poznámky pro příjemce /tzn. OMS Praha 2/ pak uveďte své jméno a e-mailovou adresu, na kterou Vám po zaplacení bude legitimace zaslána.

Členské příspěvky ČMMJ
pro rok 2019 a předplatné na další roky zaplacené od 1.10. 2018

na odkaze najdete článek.

________________________________