Členství

OMS Praha 2 nabízí svým členům možnost platby členských příspěvků a pojištění i bankovním převodem na číslo účtu 0003867339/0800
Pro identifikaci, prosíme, do specifického symbolu uveďte Vaše rodné číslo. Do poznámky pro příjemce  uveďte své jméno a e-mailovou adresu, na kterou Vám po zaplacení bude legitimace zaslána.

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

člena Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

Dne 10.6.2018 se v Benešově sešel Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
Bylo projednáno spoustu důležitých témat a jeden z nejzásadnějších bodů pro celou organizaci je
navýšení členských příspěvků ve všech jeho kategoriích, který byl projednán vlastně již podruhé.
Na  loňském listopadovém Sboru zástupců návrh neprošel, argumentem ze strany delegátů,
proč návrh neschválit, byla nemožnost projednání navýšení na okresních sněmech samotných
pobočných spolků.
Již tedy bylo toho řečeno spoustu k důvodům navýšení a bylo vyslechnuto spoustu argumentů
proč ano i proč ne. Nicméně nejvyšší orgán rozhodl a my přinášíme přesné vyčíslení všech variant
členského příspěvku. Věříme, že je zde jasně řečeno, z čeho se členský příspěvek skládá a prosíme
o co největší distribuci dále mezi řadové členy ČMMJ. Nepřesná interpretace poměru částek
je totiž velmi častým tématem rozhovorů se členy i nečleny, přestože se tyto informace objevují
každoročně ve všech našich médiích. Opakování je matka moudrosti, tady to platí dvojnásob.
Děkujeme Sboru zástupců za moudré rozhodnutí a věřím, že povede ku prospěchu fungování celé organizace.

na odkaze najdete článek.

Myslivci-prihlaska_clenstvi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.