Aktuality

________________________________

ČMMJ připravila online dotazník směřující na myslivce s cílem detailněji zhodnotit současnou situaci a dopady opatření proti koronaviru na myslivce a myslivecké spolky. Dotazník je rozdělen na tři části. První se zabývá problematikou společných lovů, druhá omezením konání společenských akcí, které mohou negativně ovlivnit fungování mysliveckých spolku letos i v následujících letech a třetí demografickými údaji. Vyhodnocení odpovědí pomůže směřovat další kroky ČMMJ ke zmírnění dopadů současné situace na myslivce. Odkaz na vyplnění dotazníku: https://forms.gle/7451ms6AkCSJ7vqU7

________________________________

________________________________

________________________________

20-06-17_zprava-o-cinnosti

_____________________________

Od ledna 2020 se změnily doby lovu spárkaté zvěře 

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začne platit od 1. ledna 2020 příštího roku.

Myslivci dostanou účinnější nástroj, jak regulovat narůstající počty spárkaté zvěře. MZe připravilo vyhlášku, kterou prodlužuje doby lovu u vybraných druhů. Změny se budou konkrétně týkat lovu těchto druhů zvěře: daněk skvrnitý, jelen evropský, muflon, sika japonský, srnec obecný a kamzík horský (prase divoké je možné lovit celoročně už od roku 2016). Hlavním důvodem je ochrana nově vysazovaných stromků zejména na holinách po vytěženém kůrovcovém dříví. Právě na mladých dřevinách způsobuje spárkatá zvěř značné škody.

Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu. Ta se obecně prodlužuje maximálně o jeden měsíc. U zvěře do dvou let věku, kromě kamzíků, se rozšiřuje na celý rok. Rozšíření doby lovu platí do konce března 2025.

Doposud platná vyhláška o dobách lovu je z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území České republiky. Vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů v posledních letech v lesích významně vzrostly zalesňované plochy.

Rozšíření doby lovu u zvěře starší dvou let
  • daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna, daněla od 1. srpna do 31. ledna (dosud: daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince, daňče od 16. srpna do 31. března)
  • jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna (dosud: jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 31. března)
  • muflon – muflon od 1. července do 31. března, muflonka od 1. července do 31. prosince (dosud: muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince, muflonče od 1. srpna do 31. března)
  • sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna (dosud: jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 31. března)
  • srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září, srna od 1. srpna do 31. prosince (dosud: srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince)
  • kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince (dosud: kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu)

_______________________________

Poslední číslo zpravodaje ČMMJ !!

https://cmmj.ecomailapp.cz/public/show/50024/5/33226b14cc43d035a17999750ba51875?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=2019_06_19_newsletter_03_[06/19]&utm_medium=email&utm_term=50024&ecmid=11880

_______________________________

Platby příspěvků a pojištění

OMS Praha 2 nabízí svým členům možnost platby členských příspěvků a pojištění i bankovním převodem na číslo účtu  0003867339/0800

Pro identifikaci, prosíme, do specifického symbolu uveďte Vaše rodné číslo. Do poznámky pro příjemce /tzn. OMS Praha 2/ pak uveďte své jméno a e-mailovou adresu, na kterou Vám po zaplacení bude legitimace zaslána.

________________________________