Archiv

Cvičné střelby OMS Praha 2

Vážené kolegyně, kolegové myslivci a sportovní střelci.
V sobotu 12.10.2019, jako každý rok na podzim, se uskutečnily cvičné střelby OMS Praha 2. Letos je to 21 roků co jezdíme na střelnici do Byšic a každý z nás se snaží o co nejlepší umístění. Již v osm třicet se začala plnit klubovna mladšími i staršími střelci, kteří se zapisovali na startovní listinu a předkládali zbrojní průkazy. Po půl desáté všichni střelci nastoupili
do prostoru před klubovnu, trubačka Alexandra troubila myslivecké melodie a po krátkém přivítání a poučení o bezpečnosti při střelbě na asfaltové terče, předseda JUDr. Valenta závod zahájil. Soutěžilo i sedm dětí různého věku ve střelbě ze vzduchovky, nebo z malorážky. Dětem se věnoval Ing. Hanikýř. Podzimních střeleb se účastnili i zástupci firmy Domanský, pan Bartek a pan Knap, kteří zaparkovali předváděcí vozy přímo proti vjezdu na střelnici, aby je nikdo nepřehlédl.
Střílelo se dvakrát dvacet terčů za krásného slunečného počasí. V jednu chvíli byl závod přerušen, na kontrolu přihopsal malý zajíček, ze kterého měly největší radost děti. U výsledkové tabule se střídali kamarádi a kolegové. Jídlo a pití po celý den zajišťovala tři děvčata, která též doplňovala terče a radila jak zacházet s vypouštěcím zařízením.
Po dostřílení všech položek Ing. Marvan spočítal a vyhodnotil jednotlivé střelce. První v mužích se umístil Jiří Plaček, druhé místo se ztrátou jednoho bodu, vybojoval svým pokřikem Lubomír Štícha. Třetí místo zase o jeden terč si vystřílel zarostlý Milan Drška. V ženách zvítězila naše jednatelka Lenka Staníčková, druhá byla naše trubačka Alexandra Vančurová a krásné třetí místo si vystřílela naše bývalá jednatelka Andrea Valentová.
Ve střelbě ze vzduchovky a malorážky se snažili o co nejlepší umístění Štěpán, Adam, Matyáš, Karolínka, Adélka, Nikolas a Honzík.
V odpoledních hodinách došlo na vyhlášení výsledků, předání pohárů, medailí a drobných cen. Po krátkém zhodnocení a s provoláním myslivosti a sportovní střelbě zdar Ing. Sedláček a JUDr. Valenta podzimní střelby ukončili.

Byšice 12. října
2019 Mirek

_______________________________

Národní myslivecké slavnosti
Lovecký zámek Ohrada 2019

Na Ohradu dneska jedem, slavnosti jsou myslivecké
kolegové mě tam vzali, no není to od nich hezké?
Parkujeme, drobně prší, zahájení na nádvoří
desítky stánků tu stojí, sokolníkům dav se dvoří.
Je tu jídlo, jsou tu šperky, ošacení, knížky
na komíně hnízdo s čápy, koukaj na nás z výšky.
Na nádvoří, na tom zadním, Narex zboží představuje
i z luků se tady střílí, míření se vysvětluje.
Uvnitř zámku staré zbraně, i výstava trofejí
návleky si všichni berou, parkety se leštějí.
Od ZOO se průvod řadí, je slavnostní, myslivecký
v čele jezdec v rudé vestě, obdivovali ho všecky.
Pak zástava, muži v krojích, koně kočár přitahují
na nádvoří průvod končí, jezdci koně uklidňují.
Na pódiu Míkováci, s cimbálovkou Svlačáci
kdopak by si nezazpíval, při sobotě po práci.
Před zámkem se dějí věci, vozatajství, kláda
vystoupení skupiny Hráz, jízda se sulkou a tradá.
Parforsní hon představil se, kynologie od pana Kubeše
deštníky zas otvíráme, voda stéká po střeše.
Hlavní pódium je kryté, pan Kasina prostor hlídá
každý, kdo na prkna vstoupí, má svůj čas a hned se střídá.
Pěvecký sbor vystupuje, vyznamenání se předávají
dámy čtou slib, mezi myslivce je přijímají.
Kynolog psy představuje, ukázky psů komentuje
k rybníku jsou všichni zváni, tam ukázka pokračuje.
Za chvilinku na pódiu, vábiči se scházejí
jeden z nich má talent velký, to ostatní neznají.
Jen na pusu napodobil, kozu, kachnu, slepici
také osla a ovečku i berušku letící.
Dvacet jedna mladých borců, předvádí dnes vábení
nejdřív srnčí, pak jelení, soutěžící nelení.
Porota je skrytá vedle, čí hlas slyší neznala
a však nejlepším vábičům, svoje body připsala.
V cenách vidím různé věci, k myslivosti patřící
dalekohledy, vidění, na noční lov stačící.
Po slavnostním vyhlášení, s kolegy se loučíme
příští rok přijedem znovu, už se všichni těšíme.
Byl zde Petr, Saša s Hankou, Roman s manželkou také Pavel, i já letos jel, s naší partou nevelkou.

Ohrada 22. června 2019                           Mirek

________________________________

Zkoušky hospodářů 2019

V neděli 23. června 2019 se konaly v našem mysliveckém spolku v Praze 2 zkoušky hospodářů. Po osmé hodině se vařila káva na klubovně pro zkušební komisaře a myslivce zkoušku skládající. Při této příležitosti byla provedena kontrola osobních dokladů aby nedošlo k nějaké záměně. V písemných testech jsou i otázky o plánování, chovu a lovu zvěře spárkaté a drobné. K mému údivu budoucí hospodáři odpovídali ze své zkušenosti velmi dobře. Po vyhodnocení písemné části a malém občerstvení přešli všichni do blízké restaurace U Bohouše. V předsálí u velikého stolu seděli myslivci jak na potítku. Do salonku připraveného ke zkouškám vstupovali budoucí hospodáři po jednom a obhajovali odpovědi z písemných testů. Zkoušené nepřekvapili ani doplňující otázky zkušebních komisařů. Zhruba v polovině předseda zkušební komise vyhlásil přestávku na oběd. Po posilnění a doplnění tekutin, což bylo potřeba neb teploměr ukazoval 28 stupňů, zkoušky pokračovaly. Po přezkoušení posledního uchazeče zasedla komise ke zhodnocení jejich znalostí. Mezi zkoušenými byla také jedna dáma a právě ta patřila  k nejlépe připraveným. Je tu konec, slavnostní nástup, trubači troubí, doklady o složené zkoušce se předávají. Gratulace od zkušebních komisařů a ostatních účastníků dnešních zkoušek. Přecházíme zpět na klubovnu, kdo z vás by pohárek nezved, ti kdo řídí mají smůlu, já nepiji, tak mám přehled. Uzené se rychle krájí,
bagety jsou nařezané, voda na kávu se vaří, hrnečky jsou nachystané. Povídá se o všem možném, o prasátkách, o srnečku, jen kuřáci měli smůlu, kouřili jen na dvorečku.

Hospodáři 23. 6. 2019
Mirek OMS Praha 2

________________________________

3. ROČNÍK SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR OBVODNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PRAHA 2

Přes dlouhodobě hrozící velkou nepřízeň počasí se ve středu 29.5. 2019 za nakonec skoro ideálních povětrnostních podmínek, uskutečnil již třetí ročník soutěže 6. a 7. tříd základních škol na území Prahy 2 ve střelbě ze vzduchovky. Je vidět, že každoroční záštita starostky Prahy 2 opravdu funguje, protože pršet přestalo s prvnímu tóny trubačů, kteří tradičně celý program zahájili. Všechny děti se snažili co jim síly stačili a našli si i přes velké soustředění na „reprezentaci své školy“ čas na ukázky dravců, historických zbraní i na chutné občerstvení. Po napínavém průběhu jsme se nakonec dočkali „zlatého hatricku“ z čehož měl velkou radost jak olympijský vítěz a historicky nejlepší hokejový brankář Dominik Hašek, který předával ceny, tak paní starostka MČ Praha 2 paní Mgr. Jana Černochová, která nejen tradičně poskytla záštitu a podporu, ale po třetí za sebou předala putovní pohár Základní škole Londýnská.

ROZPIS, VÝSLEDKY CELKOVÉ 2

ROZPIS, VÝSLEDKY CELKOVÉ

________________________________

8. ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického

Druhou dubnovou sobotu, třináctého dne v měsíci roku 2019, pořádal Obvodní myslivecký spolek Praha 2 již osmý ročník
Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického, našeho bývalého předsedy. V osm třicet se na střelnici v Byšicích, kde pořádáme střelby již 21 roků, začali sjíždět myslivci a pozvaní sportovní střelci. Při vstupu do klubovny předložil každý účastník závodu svoje platné doklady a byl zapsán na startovní listinu.
Nechyběli ani Zbyšek a Jan – syn a vnuk Vladimíra Nechanického, nestora České myslivosti.
Po krátkém posezení u kávy a čaje, vedoucí závodu ukončil povídání a vyzval účastníky závodu k nástupu před klubovnu.
Uvítání se ujal předseda OMS Praha 2 JUDr. Valenta, k bezpečnosti promluvil Ing. Sedláček a po přečtení závodníků do
první položky byl závod zahájen. Střílelo se 2 x 20 terčů trap.
Již druhým rokem zde byly představeny vozy Toyota od firmy Domanský.cz, které si střelci mohli prohlédnout, osahat
a ověřit jejich jízdní vlastnosti po místním okolí. Počasí nám přálo, nepršelo a kolem poledne se ukázalo i sluníčko. Po celý den se o nás starala čtyři děvčata a kdo zrovna nestřílel, mohl si vybrat z několika druhů občerstvení. Jako hlavní chod se podával zvěřinový guláš. Na kulové střelnici prověřili své schopnosti ve střelbě ze vzduchovky jen dva chlapci. První se umístil Matyáš a druhý Štěpán. Na asfaltové terče střílelo celkem 32 střelců. V ženách si zlatou medaili vystřílela Lenka Staníčková, stříbrnou Petra Šikolová a bronzovou Andrea Valentová. O poháry v mužích svedli boj střelci Sochr první místo, Kopr druhé a Drška Jan třetí.
Po krátkém zhodnocení, předání medailí, pohárů a cen od OMS Praha 2, firmy Domanský.cz a sponzorů z řad střelců, byl závod ukončen. Poděkování všem kteří pomáhali s organizací závodu a
Frantovi Koprovi za cenu pro vítěze.

Byšice 13.dubna
2019 Mirek

hdr
dav
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
dav
dav
hdr
dav

———————————————————–

Zkoušky adeptů   2018 – 2019

               V neděli 14. dubna  se v Kunratickém lese, v restauraci U Krále Václava IV, konaly zkoušky adeptů Obvodního mysliveckého spolku Praha 2. Po osmé hodině se začali sjíždět adepti a zkušební komisaři. Adepti obsadili dřevěný domeček na zahrádce, zkušební komisaři sál v prvním patře, vyzdobený k mysliveckým účelům. Po deváté hodině vedoucí kurzu Ing. Sedláček zahájil dnešní zkoušky, představil všechny zkušební komisaře a řekl všem adeptům co je čeká a nemine. Předseda OMS Praha 2 JUDr. Valenta se přidal a zdůraznil, že praxe v honitbě je stejně důležitá jako účast na přednáškách a konzultacích. Následovalo několika hodinové napětí, při kterém se adepti střídali u sedmi stolečků a odpovídali zkušebním komisařům na otázky, které si vylosovali. Někteří adepti měli trému, tak jak to při zkouškách bývá. Snažil jsem se je uklidnit a dodat jim odvahu. V odpoledních hodinách došlo k dozkoušení všech adeptů, bylo přistoupeno ke zhodnocení jejich vědomostí a přijetí mezi myslivce. Nejlepšími adepty s vyznamenáním byli vyhlášeni – Ing. Petr Hanikýř a Lenka Staníčková, která za všechny přednesla myslivecký slib. Trubači, kteří zahajovali dnešní zkoušky, troubili i zakončení, na které se nedá zapomemout. Po předání vysvědčení o složené zkoušce a gratulaci od všech zkušebních komisařů, byly dnešní myslivecké zkoušky ukončeny.

OMS Praha 2                                                                                      14.4.2019                                                                                              Mirek

———————————————————–

Ocenění dlouholeté práce

———————————————————–

30. 5. 2018  proběhl pod záštitou starostky městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové 2. ročník soutěže

„O PUTOVNÍ POHÁR Obvodního mysliveckého spolku Praha 2“

s těmito výsledky:

_______________________________________

K o n e č n ě

Od začátku roku jsem se snažil ulovit lišku. Všude plno liščích stop, pravidelně byly lišky na fotkách z fotopastí, drobné újedi mizely, ale potkat se s liškou, to ne. Na rozdíl od minulých let. A tak jsem se aspoň těšil z loveckých úspěchů šikovnějších lovců a se zájmem pročítal jejich lovecké příběhy na webových stránkách „Myslivost – lovectví“. A přiznám se, že taky tiše záviděl. Na čekanou jsem chodil každý týden, většinou alespoň čtyřikrát. Vždycky ale jen za soumraku nebo za svítání. Déle do noci jsem zůstal jen několikrát, když byl sníh nebo svítil měsíček. Za ty dva měsíce se mi liška ukázala jen jednou a to, když jsem ji přivábil na vřeštidlo. Jenže se to tehdy semlelo tak, že liška byla ve chvilce u nízké kazatelny a po větru. Navětřila mě a odskočila. Byl jsem už značně otrávený a nejvíc z toho, že vím, že v honitbě lišky jsou. Ale chodil jsem vytrvale dál. Zejména mrazivá a jasná rána mi dělala dobře na duši i když jsem třeba neviděl ani chlup. Dilematem taky bývalo kam si jít, dneska nebo zítra ráno, sednout. No, a při té příležitosti jsem si vzpomněl na jednu rybářskou průpovídku: Změna místa – ryba jistá a parafrázoval jsem ji na: Změna místa – liška jistá. V neděli večer jsem se rozhodl, že ráno půjdu na kazatelnu, na které jsem ještě tuto zimu nebyl. Několik lišek už jsem tam v minulých letech ulovil a tak jsem večer usínal s nadějí, že tentokrát by to mohlo vyjít. Na kazatelně, která stojí na konci meze vybíhající asi šedesát metrů do pole, jsem byl více jak hodinu před východem slunce, tedy skoro ještě za tmy. Neomezený výhled je tam do tří stran. Na okolním poli byl loňský jetel strnišťák, na podzim posečený na samou zem. Vyšisované zbytky strniště a lehoučká jinovatka poskytovaly dobrou viditelnost. Jenže, co to bylo platné. Zase nic! Už hezkých pár minut přemýšlím nad formulací esemesky, kterou pošlu kamarádce, že to zase nedopadlo a dívám se k východu, kde za rudými červánky se za pár minut vyhoupne slunce. Světla už je skoro jako v poledne, když vidím v okénku před sebou na poli tmavší šmouhu, jak táhne polem. Při lovu v noci a za šera pozoruji krajinu bez brýlí a tentokrát jsem je ještě nenasadil, i když už bylo parádní světlo. I bez brýlí jsem si ale jistý, že je to liška. Ten pohyb znám. Je to ale dost daleko a ještě směřuje šikmo ode mě. Cucnutím ji zkouším zastavit, ale nereaguje. Už ji mám taky v puškohledu, ale na lišku táhnoucí klusem a na tu vzdálenost – byla by to marná rána. Černé myšlenky se mi už honí hlavou, když se liška náhle zastaví, otočí se vpravo a krásně na široko ztuhne, číhajíc na pohyb nějakého hraboše. V tom jasném ránu to byl v puškohledu pěkný obrázek. To už mám ale také napnuto, usazuji křížek na komoru a dotýkám se spouště. Rána zahučela tichým mrazivým ránem a já vidím, že liška zůstala v ráně. Stavím kulovnici do rohu kazatelny a rozdýchávám ten rychlý sled událostí. Triedrem ještě kontroluji situaci, odhaduji vzdálenost na více jak sto metrů a užívám si pocit z úspěšného lovu. Po chvilce balím a odnáším si věci do auta. Vracím se ke kazatelně, odkrokuji vzdálenost na 164 kroků, což je asi 120 metrů a fotím úlovek na nástřelu. Úlovkem byl mladý, nevelký lišák s čistou a pěkně vybarvenou srstí. Pro tentokrát jsem se svým střeleckým uměním spokojený. Zásah byl přes přední běhy na nízkou komoru, 25. února v 6.48 hodin. Střelivo 7×64, SB Nosler Partition.

Všem dobrým myslivcům přeji co nejvíce zážitků i nějaký ten úlovek.

Lovu zdar.                                                       ing. Miloslav Marvan

      

Foto č. 1 – na nástřelu                   Foto č. 2 – „poslední rozloučení“

________________________________

Co mi při čtení Myslivosti radost nedělá…

Letos je tomu 20 let, kdy jsem absolvoval zkoušky z myslivosti a získal první lovecký lístek. Už v průběhu přípravného kurzu adeptů jsem začal pravidelně odebírat časopis Myslivost a vydrželo mi to dodnes. Pokaždé, když mi pošta náš časopis doručí, při první volné chvíli jej celý prolistuji a zjistím, co je jeho obsahem, některé články přečtu hned, k některým se vracím později. Vždy zde najdu text, který mě poučí nebo pobaví, mnohdy přečtu něco, co sám již dávno vím a znám, ale říkám si, že je dobré i všeobecně známé pravdy a zkušenosti opakovat a vzdělávat nás všechny, ať už jsme myslivci noví či zkušenější. Protože opakování…, však to znáte.

Jen zřídka se mi stane, že po přečtení nějakého příspěvku, který mě vůbec nepotěší, mám chuť okamžitě a zásadně reagovat. Už jsem tak kdysi učinil. Bylo to někdy v druhé polovině devadesátých let, kdy nějaká naše čerstvá (jako tehdy já) kolegyně, jinak hezká blonďatá dívka, pocítila potřebu pochlubit se svým prvním uloveným srncem a zaslala do Myslivosti krátkou zprávu s fotografií, na které klečela nad svým úlovkem oblečena v zářivě červeném svetru – roláku. Nelenil jsem tehdy a napsal do redakce připomínku v tom smyslu, že když už chceme, aby naše foto viděli i ostatní myslivci, měli bychom ctít zásady mysliveckého oblékání. Můj příspěvek byl tehdy publikován a dodnes se mi stává, že mi některý z mysliveckých přátel při setkání na loveckých akcích s úsměvem připomene, jak jsem to tehdy „tý hezký holce v červeným roláku nandal“.  S odstupem času si říkám, že jsem k té kolegyni mohl tenkrát být chápavější. Na druhé straně jsem byl možná první, kdo ji na ten drobný nešvar upozornil a ona je od té doby ozdobou všech mysliveckých setkání nejen díky své tváři ale i svým oděvem, což jí i nám upřímně přeji.

Ve svém tehdejším příspěvku jsem však nekritizoval jen onu úspěšnou lovkyni, ale položil jsem i otázku, zda by příslušní redaktoři neměli věnovat větší pozornost tomu, jaké texty a jaké fotografie jsou v časopisu Myslivost publikovány. A stejnou otázku jsem nucen vyslovit i nyní.

Dnes jsem také pročítal Myslivost č. 1/2015. Na str. 102 – 103 jsem si s chutí přečetl text nazvaný „Myslivecká rána“. Vzpomněl jsem si, jak jsem v listopadu loňského roku při mé přednášce v rámci kurzu adeptů na téma „myslivecká rána“ hovořil. S potěšením jsem si uvědomil, jak je uvedený příspěvek podrobně a srozumitelně zpracován a jak je dobře, když si jej přečtou nejen adepti, ale i my, více či méně zkušení myslivci. A s tímto hezkým pocitem jsem se prolistoval až na str. 121 k příspěvku pana Petra Zwingera „Podzimní večer a ráno“. Po jeho přečtení mi nezbylo, než sepsat toto povídání.

Autor zde popisuje (a přiloženou fotografií prokazuje), jak někdy před dvěma lety kulobrokem na stejném místě ulovil lišku a husu. To by si jistě zasloužilo podělit se s takovým loveckým zážitkem i se čtenáři časopisu Myslivost. Problém je v tom, že pan Zwinger dle svého vyjádření při tomto lovu použil obě hlavně své oblíbené zbraně bohužel jaksi v opačném pořadí. Lišku totiž ulovil brokem 4 mm, zato husu ulovil kulovým nábojem 7×57 v letu na cca 50 m!

Po přečtení této informace mi skutečně zatrnulo. Střílet kulovou zbraní takovéto (ale i daleko slabší) ráže do vzduchu na letící zvěř je dle mého názoru trestuhodné. Pravděpodobnost zásahu se v takovém případě blíží nule, což ale stejně nemá velký význam, pokud si uvědomíme, že vystřelená kule nepochybně po hladkém prostřelení husy pokračovala dál ve svém letu a můžeme jen doufat, že nezpůsobila žádnou škodu na cizím majetku, zdraví či životě. Moc hezký kontrast k právě přečtenému pojednání o Myslivecké ráně.

Jenže ono zdaleka nejde jen o Mysliveckou ránu. Kromě mysliveckých tradic, pravidel a zásad totiž existuje něco, co je povinen dodržovat úplně každý bez ohledu na to, zda je ochoten tradice, pravidla a zásady ctít nebo zcela ignorovat. To něco se nazývá zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. No a tento zákon v části nazvané Zakázané způsoby lovu v § 45 odst. 1 písm. v) výslovně stanoví, že je zakázáno „střílet … husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů“.

Pan Zwinger si v závěru svého příspěvku pochvaluje, jak kule prakticky vůbec nepoškodila zvěřinu ulovené husy a jak si na husičce s knedlíkem a zelím pochutnal. Co na tom, že při ulovení husy byl zásadním způsobem porušen shora citovaný zákon zejména tím, že husa byla ulovena jinou zbraní, než zákon povoluje, jiným způsobem lovu (individuálně, nikoli na společném lovu), než zákon povoluje? Možná, že šťastný lovec ani neví, že husu ulovil zakázaným způsobem? Anebo to ví a právě proto uvádí, že se tak stalo již před dvěma lety, protože otázka promlčení zde hraje podstatnou roli?

Nevím. Odpovědi na tyto otázky neznám a ani mě vlastně nezajímají. Trápí mě jiná věc. Jsem přesvědčen, že nejen já, ale i značná část čtenářů chápe časopis Myslivost jako zdroj rozšiřování vědomostí v oblasti myslivosti, jako zdroj jakéhosi našeho celoživotního vzdělávání. Ne každý z nás však má detailní znalosti příslušných zákonů a pokud je na stránkách Myslivosti jako v tomto případě publikována zpráva o uskutečněném lovu, při němž byl prokazatelně porušen zákon, bez jakéhokoliv vysvětlení či komentáře, může to u někoho vyvolat dojem, že se jednalo o způsob lovu, který je běžný, povolený, tj. legální. A to zcela jistě ani já, ani redakce časopisu, o němž se vyjadřuji jako o časopisu „našem“, určitě nechceme. Proto si myslím, že takováto nekomentovaná zpráva na stránky Myslivosti nepatří.

JUDr. Petr Valenta

________________________________

Petice pod záštitou ČMMJ

Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!

Společně s Českou společností ornitologickou spouštíme elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit! Petice ke stažení na adrese:

Vraťme život do krajiny! – petice za krajinu

________________________________

Mé toulky za zvěří

vyhlášení ročníku 2019

Vážení přátelé,

ČMMJ také v letošním roce vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. Na příští rok jsou kategorie rozšířeny o fotografickou soutěž. V příloze najdete informace k vyhlášení

Těšíme se na Vaše výtvory!

Přiložené dokumenty

 MTZZ-2019-fotografie (pdf – 318,88 KB)
 MTZV-2019-POEZIE (pdf – 316,90 KB)
 MTZV-2019-vykresy (pdf – 322,28 KB)

________________________________

K o n e č n ě !!

Od začátku roku jsem se snažil ulovit lišku. Všude plno liščích stop, pravidelně byly lišky na fotkách z fotopastí, drobné újedi mizely, ale potkat se s liškou, to ne. Na rozdíl od minulých let. A tak jsem se aspoň těšil z loveckých úspěchů šikovnějších lovců a se zájmem pročítal jejich lovecké příběhy na webových stránkách „Myslivost – lovectví“. A přiznám se, že taky tiše záviděl. Na čekanou jsem chodil každý týden, většinou alespoň čtyřikrát. Vždycky ale jen za soumraku nebo za svítání. Déle do noci jsem zůstal jen několikrát, když byl sníh nebo svítil měsíček. Za ty dva měsíce se mi liška ukázala jen jednou a to, když jsem ji přivábil na vřeštidlo. Jenže se to tehdy semlelo tak, že liška byla ve chvilce u nízké kazatelny a po větru. Navětřila mě a odskočila. Byl jsem už značně otrávený a nejvíc z toho, že vím, že v honitbě lišky jsou. Ale chodil jsem vytrvale dál. Zejména mrazivá a jasná rána mi dělala dobře na duši i když jsem třeba neviděl ani chlup. Dilematem taky bývalo kam si jít, dneska nebo zítra ráno, sednout. No, a při té příležitosti jsem si vzpomněl na jednu rybářskou průpovídku: Změna místa – ryba jistá a parafrázoval jsem ji na: Změna místa – liška jistá. V neděli večer jsem se rozhodl, že ráno půjdu na kazatelnu, na které jsem ještě tuto zimu nebyl. Několik lišek už jsem tam v minulých letech ulovil a tak jsem večer usínal s nadějí, že tentokrát by to mohlo vyjít. Na kazatelně, která stojí na konci meze vybíhající asi šedesát metrů do pole, jsem byl více jak hodinu před východem slunce, tedy skoro ještě za tmy. Neomezený výhled je tam do tří stran. Na okolním poli byl loňský jetel strnišťák, na podzim posečený na samou zem. Vyšisované zbytky strniště a lehoučká jinovatka poskytovaly dobrou viditelnost. Jenže, co to bylo platné. Zase nic! Už hezkých pár minut přemýšlím nad formulací esemesky, kterou pošlu kamarádce, že to zase nedopadlo a dívám se k východu, kde za rudými červánky se za pár minut vyhoupne slunce. Světla už je skoro jako v poledne, když vidím v okénku před sebou na poli tmavší šmouhu, jak táhne polem. Při lovu v noci a za šera pozoruji krajinu bez brýlí a tentokrát jsem je ještě nenasadil, i když už bylo parádní světlo. I bez brýlí jsem si ale jistý, že je to liška. Ten pohyb znám. Je to ale dost daleko a ještě směřuje šikmo ode mě. Cucnutím ji zkouším zastavit, ale nereaguje. Už ji mám taky v puškohledu, ale na lišku táhnoucí klusem a na tu vzdálenost – byla by to marná rána. Černé myšlenky se mi už honí hlavou, když se liška náhle zastaví, otočí se vpravo a krásně na široko ztuhne, číhajíc na pohyb nějakého hraboše. V tom jasném ránu to byl v puškohledu pěkný obrázek. To už mám ale také napnuto, usazuji křížek na komoru a dotýkám se spouště. Rána zahučela tichým mrazivým ránem a já vidím, že liška zůstala v ráně. Stavím kulovnici do rohu kazatelny a rozdýchávám ten rychlý sled událostí. Triedrem ještě kontroluji situaci, odhaduji vzdálenost na více jak sto metrů a užívám si pocit z úspěšného lovu. Po chvilce balím a odnáším si věci do auta. Vracím se ke kazatelně, odkrokuji vzdálenost na 164 kroků, což je asi 120 metrů a fotím úlovek na nástřelu. Úlovkem byl mladý, nevelký lišák s čistou a pěkně vybarvenou srstí. Pro tentokrát jsem se svým střeleckým uměním spokojený. Zásah byl přes přední běhy na nízkou komoru, 25. února v 6.48 hodin. Střelivo 7×64, SB Nosler Partition.

Všem dobrým myslivcům přeji co nejvíce zážitků i nějaký ten úlovek.

Lovu zdar.                                                   ing. Miloslav Marvan

      

Foto č. 1 – na nástřelu                   Foto č. 2 – „poslední rozloučení“

________________________________

Tradiční podzimní hon v Buši

V sobotu 17.11. 2018, ve sváteční den, proběhl již tradiční hon OMS Praha 2 u našich přátel v Buši nedaleko Slapské přehrady. Vyšlo vše. Počasí, bohatá účast našich kamarádů, dostatek zvěře i v leči na černou. Výřad se všemi mysliveckými poctami byl toho důkazem. Poslední leč nás naladila na další část sezóny. Král honu se ujal své funkce, tradiční myslivecký soud se vypořádal s náporem hříšníků a vyřkl spravedlivé rozsudky a že to nebylo snadné svědčí některé výrazy v tvářích soudců na fotografiích níže. Za rok na shledanou kamarádi.

hdr
hdr
hdr
dav
dav
hdr

________________________________

Podzimní střelby OMS Praha 2

V sobotu 13. října 2018 v 9.00 h. začal zápis střelců na asfaltové terče na střelnici v Byšicích. Do soutěže se přihlásilo 42 střelců, z toho 5 žen. Počasí nám přálo, sluníčko ozářilo stromy v okolí střeliště. Střílelo se 2×20 terčů a střelci se předháněli kdo bude lepší. Závodu se zúčastnili i zástupci firmy DOMANSKÝ, kteří přijeli se třemi předváděcími vozy a nejen že vozy ukázali, ale na požádání předvedli i zkušební jízdy v okolí.  VÝSLEDKY_-_tabulka

hdr
hdr
hdr
hdr

________________________________

Ocenění dlouholeté práce

Zkoušky mysliveckých hospodářů 2017

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

konané 16. listopadu 2014

IMG_1022

IMG_1023

IMG_1039

Zkoušky probíhaly v pěkném prostředí reprezentačního salonku restaurace na Praze 2, za přísného dodržování mysliveckých tradic a zvyků, včetně účasti trubače. OMS Praha 2 velice dbá na důstojnost tohoto mimořádného slavnostního aktu. Úspěšní adepti Zkoušky pro myslivecké hospodáře, skládají po vyhlášení výsledků písemné části, zkoušku ústní. Teoretické i praktické znalosti a vědomosti adeptů Zkoušky pro myslivecké hospodáře byly ve všech čtyřech skupinách předmětů na velmi dobré úrovni.

IMG_1056

Velikonoční zajíček

Milí kolegové, jako každý rok tak i letos na OMS Praha 2 přihopká myslivecký Velikonoční zajíček – tenkrokrát 12.04.2017.

Tak určitě přijďte !!!

JUDr. Petr Valenta, předseda OMS Praha 2

zajicek

____________________________

6. ročník Memoriálu Judr. Vladimíra Nechanického

Vladimir_Nechanicky

    POŘÁDÁ OBVODNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PRAHA 2

dne: 25.03.2017 – na střelnici v Byšicích. Sraz účastníků v 9.00 hod. Střelby se konají za každého počasí. Pro vyplnění volného času je možné využít střelnice k procvičení střelby z krátké kulové zbraně. Náboje a peníze vezměte s sebou. Kdo nemá vlastní zbraň, bude mu ZA POPLATEK pod dohledem zapůjčena. Občerstvení bude zajištěno dle účastníků. Prosím potvrďte účast. Volejte: 604635532 – Jaromír Štverák OMS P-2

Za OMS P-2 předseda JUDr.Petr Valenta

________________________________

Myslivecké mikulašské setkání

Milí myslivečtí přátelé, ve středu 7.12 od 18:00 tradiční mikulášské setkání v prostorech naší pobočky na adrese Třebízského 7 na Praze 2, tímto bychom Vás rádi pozvali, určitě přijďte a ochutnejte něco dobrého

Pert Valenta

Copyright: http://bit.ly/2eLgN60
Copyright: http://bit.ly/2eLgN60

____________________________________________________

 Zkoušky z myslivosti

Vážení přátelé, ve fotogalerii si můžete připomenout atmosféru letošních zkoušek z myslivosti.

Těšíme se na pravidelná setkání se spustou nových zážitků.

————————————–

Termíny zkoušek na rok 2015

OMS Praha 2

Soubor: Duitse staande korthaar 10-10-2.jpg

Terminy-kurz-2016 (1)-page-001
[wpdm_package id=’652′]

Memoriál JUDr. Vladimíra Nechanického

Již pátým rokem pořádal náš OMS Praha 2 Memoriál JUDr. Vladimíra Nechanického, našeho bývalého předsedy, na kterého všichni rádi vzpomínáme.

V sobotu 2. dubna 2016 se na střelnici v Byšicích sešlo 38 střelců. V 10:00 hodin, po zápisu na startovní listinu, zahájil závod předseda JUDr. Valenta.

Bezpečnost připomněl J. Štverák a tak jsme díky němu nezapomněli dodržovat bezpečnost při střelbě.

Střílelo se 2 x 20 terčů univerzální trap. Děti vyzkoušely vzduchovku a malorážku na 30 metrů.

Pro všechny střelce a jejich doprovod bylo zajištěno občerstvení a v poledne se podával výborný zvěřinový guláš.

Závod proběhl za účasti zástupců klubů: Dámy české myslivosti ČMMJ, SSK SAGITTARIUS a dalších pozvaných hostů. Sportovního klání na počest Vladimíra se zúčastnil i jeho syn Zbyšek a vnuk Jan. Vyhlášení výsledků a předání pohárů i medailí se tentokrát ujali Ing. Sedláček a Ing. Soukup.

V kategorii mužů se první umístil J. Plaček, druhý byl L. Štícha a třetí J. Votýpka.

V ženách zvítězila M. Včeláková, druhé místo si vystřílela naše jednatelka A. Valentová a krásné třetí místo vybojovala D. Drábiková.

V dětské kategorii Vzduchovka a malorážka patřilo první místo Sebastiánu Dominikovi, druhý byl Adam Včelák a třetí místo po rozstřelu obsadil Dag Langkramer. Po rozebrání cen a přátelském posezení byl závod v odpoledních hodinách ukončen. Počasí nám přálo, celý den nám svítilo sluníčko a tak jsme si Memoriál Vladimíra Nechanického opravdu užili.

Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na další spolupráci.

SPOLEČNÁ  IMG_2911

IMG_2916

IMG_2853 IMG_2850

Velikonoční zajíček

Milí kolegové, jako každý rok tak i letos na OMS Praha 2 přihopká myslivecký Velikonoční zajíček – tenkrokrát 23.03.2016.

Tak určitě přijďte !!!

JUDr. Petr Valenta, předseda OMS Praha 2

zajicek

5. ročník Memoriálu Judr. Vladimíra Nechanického

Vladimir_Nechanicky

    POŘÁDÁ OBVODNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PRAHA 2

dne: 2.4.2016 – na střelnici v Byšicích Sraz účastníků v 9.00 hod. Střelby se konají za každého počasí. Pro vyplnění volného času je možné využít střelnice k procvičení střelby z krátké kulové zbraně. Náboje a peníze vezměte s sebou. Kdo nemá vlastní zbraň, bude mu ZA POPLATEK pod dohledem zapůjčena. Občerstvení bude zajištěno dle účastníků. Prosím potvrďte účast. Volejte: 604635532 – Jaromír Štverák OMS P-2

Za OMS P-2 předseda JUDr.Petr Valenta

_________________________________

Blahopřejeme

našim dlouholetým členům Vladimíru Salabovi a  Martinu Kusákovi k významným životním jubileím, přejeme hodně zdraví a loveckých zážitků.   

———————————

OMS Praha 2 zve všechny své členy na  přátelské předvánoční setkání.

Sejdeme se 9.12.2015, připomeneme si společné myslivecké zážitky a budeme se těšit na nová setkání v roce 2016. Věříme, že i letos se pochlubíte svým kuchařským uměním.santa-claus-1018473_960_720

______________________

Usnesení sněmu OMS Prahy 2

image-0001

[wpdm_package id=’678′]

——————————————

 Obvodní myslivecký sněm Prahy 2

Dne 17.6.2015 proběhl Obvodní myslivecký sněm Prahy 2. Současně proběhly volby do Obvodní myslivecké rady. O výsledcích sněmu Vás budeme v nejbližší době informovat.

IMG_2332 IMG_2331 IMG_2328 IMG_2325

————————————–

PODZIMNÍ BROKOVÉ STŘELBY

KTERÉ POŘÁDÁ OBVODNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PRAHA 2

se konají: 17. 10. 2015 – na střelnici v Byšicích

Sraz účastníků v 9.00 hod.
Střelby se konají za každého počasí.
Pro vyplnění volného času je možné využít střelnice k procvičení střelby z krátké kulové zbraně.
Náboje a peníze vezměte s sebou.
Kdo nemá vlastní zbraň, bude mu ZA POPLATEK pod dohledem zapůjčena.
Občerstvení bude zajištěno dle účastníků.
Prosím, potvrďte účast.
Volejte: 604 635 532 – Jaromír Štverák OMS P-2
Za OMS P-2 předseda JUDr.Petr Valenta

********************************

Blahopřejeme !!!

Pan Jaromír Štverák, dlouholetý člen OMS Praha 2, oslavil kulaté 65. narozeniny.Všichni mu přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a sil při další práci pro českou myslivost .

Za všechny členy OMS Praha 2 JUDr. Petr Valenta.

IMG_2246

IMG_2252
IMG_2253

Foto z Prátru

IMG_1418

IMG_1424

IMG_1432

IMG_1433

IMG_1435

IMG_1439

IMG_1445

IMG_1450

IMG_1471

IMG_1479

IMG_1476

IMG_1481

IMG_1487

IMG_1484

IMG_1490

IMG_1488

IMG_1496

IMG_1492

IMG_1494

IMG_1495

IMG_1475

IMG_1447

Zkoušky adeptů

Na OMS Praha 2 opět proběhly zkoušky adeptů.

Všem, kdo úspěšně absolvovali zkoušky, blahopřejeme !

IMG_2101 IMG_2104 IMG_2103 IMG_2110 IMG_2102 IMG_2026 IMG_2024

Oslavy 70. narozenin našeho místopředsedy  Ing. Jiřího Soukupa

Vše nejlepší mu přejí všichni jeho myslivečtí přátelé.Attachment-1(5) Attachment-1(2) Attachment-1(3) Attachment-1

Foto z Prátru

IMG_1418

IMG_1424

IMG_1432

IMG_1433

IMG_1435

IMG_1439

IMG_1445

IMG_1450

IMG_1471

IMG_1479

IMG_1476

IMG_1481

IMG_1487

IMG_1484

IMG_1490

IMG_1488

IMG_1496

IMG_1492

IMG_1494

IMG_1495

IMG_1475

IMG_1447

Proběhly podzimní střelby pořádané OMS Praha 2 na střelnici v Byšicích P1130669 P1130670

Zkoušky pořádané OMS Praha 2
IMG_0570

IMG_0569

Memoriál

    POŘÁDÁ OBVODNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PRAHA 2 dne: 12.4.2014 – na střelnici v Byšicích Sraz účastníků v 9.00 hod. Střelby se konají za každého počasí. Pro vyplnění volného času je možné využít střelnice k procvičení střelby z krátké kulové zbraně. Náboje a peníze vezměte s sebou. Kdo nemá vlastní zbraň, bude mu ZA POPLATEK pod dohledem zapůjčena. Občerstvení bude zajištěno dle účastníků. Prosím potvrďte účast.   Volejte: 604 635532 – Jaromír Štverák OMS P-2 Za OMS P-2 předseda JUDr.Petr Valenta

 ZkouškyIMG_0485 (1)

IMG_0511

IMG_0513

IMG_0462

IMG_0544

IMG_0480

 
Zajíček

IMG_0592

IMG_0590

IMG_0579

IMG_0580

           Bažanti v Prátru 2014

Tradiční úspěšná akce OMS Praha 2

Bylo nás víc než pět.
Bylo nás víc než pět
Náš Kolega Luděk Janošek byl pasován na lovce muflonů
Luděk to ma pred sebou
Luďek to má za sebou
JIří Kubánek nám nechtěl řict, kolik ta trofej stálá
Velice příjemné posezení
Náš místopředseda zasvěcuje mladší ročníky do tajemství myslivosti
Kvůli tomu jsme tam jeli

             Příště pojeďte s nami stojí na za to!!!

 

 

 

 

 

   CVIČNÉ BROKOVÉ střelby, které pořadal Obvodní Myslivecký SPOLEK PRAHA 2

Foto z akce

Bylo nás hodně

Naši mladí vítězové

Naši tradiční vítězové

Tohle všechno jsme vyhráli!

Bum, bum!!!
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.