Stalo se

Z příčiny napadení čínským virem Covid 19 a následných bezpečnostních opatření v souvislosti z celosvětovou pandemií trvající dodnes jsme se od března do května, tedy celé jaro neviděli. Chvála pánu bohu a Svatému Hubertovi, říkali jsme si tehdy, jsou omezení za námi a dnes již myslivecký život našeho spolku běží dál. Vydrželo nám to ale jen „přes léto“ a je tady „druhá vlna“. V mezičase se ale povedlo pár dobrých věcí. Někteří stačili slovit, ale hlavně – podařilo se úspěšně zakončit naše kurzy.

_____________________________________________________

Zkoušky mysliveckých hospodářů a kurz adeptů

I přes nelehké podmínky spojené s eliminací rizik nákazy se nám nakonec přeci jen podařilo koncem května dokončit kurz mysliveckých hospodářů …

končící závěrečnými zkouškami……

a samozřejmě slavnostním vyhlášením výsledků v restauraci U krále Václava IV.

Tyto byly spojeny s vyhlášením kurzu adeptů myslivosti, který se nám také podařilo, „covid necovid“, dokončit. I přes tuto nelehkou dobu byl kurz velmi silný, kvalitní a výsledek byl nad očekávání.

Množství úspěšných adeptů

a adeptek je toho důkazem….

Společné foto na závěr

Mnoho štěstí a Lovu zdar

Na závěr ještě krátká, výstižná reportáž kamaráda Mirka, která vyšla v časopise „Myslivost“

Zkoušky z myslivosti OMS Praha 2

Vážení kolegové – myslivci.
Dne 21. června 2020 po závažné epidemii Covid – 19 proběhly zkoušky adeptů OMS Praha 2. Střelby se uskutečnily po menších skupinkách, poslední proběhly 30.5.2020 na střelnici v Byšicích. V neděli před devátou hodinou se začali scházet adepti, kteří se nebáli přijít do místa konání zkoušek v Kunratickém lese, v restauraci U krále Václava lV. V devět hodin začala zkouška adeptů, budoucích myslivců. Zkoušky zde provádíme již několik roků a toto místo je pro konání zkoušek přímo stvořené. Zkušební místnost se nachází v prvním patře a je přímo připravena pro tyto účely. Je zde ukázka mysliveckých trofejí a výhled je přímo do přírody. Několik metrů od restaurace je malá zoologická zahrada, kde adepti uvidí ukázku pernaté i spárkaté zvěře. U sedmi stolečků s mysliveckou výzdobou a označením každého ze sedmi zkušebních komisařů, leží otázky, ze kterých si každý z adeptů vybírá – losuje. Fotografie, které se pořizují, ukazují jak adepti přistupují a odpovídají na otázky zkušebních komisařů.
Asi v polovině zkoušek, nastal čas na občerstvení. Vybíráme podle jídelního lístku, místní guláš, kuřecí řízečky, obalovaný sýr. Po krátké přestávce zkoušky pokračují. Je zde i doprovod některých adeptů, který sleduje průběh zkoušek. Nesmím zapomenout na trubače, kteří zahajovali dnešní zkoušky, troubili přestávku na občerstvení a bylo je slyšet i při ukončení a předávání vysvědčení o úspěšně složené zkoušce z myslivosti. Hana Sedláčková, Milan Tichý a Jakub Coufal neměli chybu, jejich troubení obohatilo dnešní  zkoušky a připomnělo všem přítomným jak
mají zkoušky z myslivosti probíhat. Vysvědčení o úspěšně složené zkouše předával Ing. Alexander Sedláček – vedoucí kurzu a přijímání mezi
myslivce svým tesákem stvrdil náš předseda JUDr. Petr Valenta.
Myslivecký slib přečetl a složil za všechny, nejlepší z adeptů pan Lukáš Skřivan. Následovalo fotografování, přání k úspěšně složené zkoušce a předání věcných darů od firmy Kozap a dalších sponzorů.
V odpoledních hodinách se někteří adepti – již naši kolegové, připojili ke krátkému posezení a přislíbili i práci pro OMS Praha 2.
Jsem opravdu rád, že z každého kurzu se najde pár takových, kteří se chtějí zapojit a něco pro naší myslivost udělat.

U krále Václava  lV.   
21.června 2020 Mirek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.